Plastics are Forever 2

Performance på Landmark, Bergen Kunsthall. I performancen deonstrer jeg hvordan man kan lage plast av urin, ved hjelp av diverse skulpturer.